Seznam (Podrocje: Pogovor)

Področja Pogovor, Body art / Live art
Rojen/a 1956, Mehika
Kraj, država bivanja Mehika
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Dramaturgija, Kritika, Teorija, Uredništvo
Področja Pogovor, Predavanje, Analiza, Članek, Kritika , Sociologija
Rojen/a 1978, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja New York, ZDA
Število del v arhivu 1