Seznam (Podrocje: Hepening)

Področja Hepening, Trajajoči performans
Rojen/a 1978, Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana, New York
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1