Seznam (Podrocje: Delavnica)

Poklic Direktor/ica filma / gledališka, Igra (gledališka/filmska)
Področja Eksperimentalni film, Delavnica, Predstavitev
Rojen/a 2002, Španija
Umrl/a 2007
Kraj, država bivanja Španija
Število del v arhivu 1
Področja Delavnica
Število del v arhivu 2
Področja Delavnica, Participatorni performans
Rojen/a 1984, Zagreb, SFR Jugoslavija / SR Hrvaška, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Amsterdam, Nizozemska
Število del v arhivu 2