Seznam (Podrocje: Participatorni performans)

Poklic Direktor/ica
Področja Body art / Live art, Participatorni performans, Ulični performans
Rojen/a 1956, Zagreb, SFR Jugoslavija / SR Hrvaška, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Zagreb, Hrvaška
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 7
Področja Ilustracija, Participatorni performans
Rojen/a 1976, Ljubljana, Bivša-Jugoslavija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 0
Področja Delavnica, Participatorni performans
Rojen/a 1984, Zagreb, SFR Jugoslavija / SR Hrvaška, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Amsterdam, Nizozemska
Število del v arhivu 2
Poklic Kritika, Produkcija, Teorija
Področja Predavanje, Burleska / Kabare / Varieté, Akcija, Participatorni performans, Predavateljski performans, Publicistika
Rojen/a Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 6