Seznam (Podrocje: Zvočni performans)

Področja Zvočna umetnost, Eksperimentalna glasba, Live act, Zvočni performans
Rojen/a 2016, Ljubljana, Slovenija
Število del v arhivu 1
Poklic Inštrumentalna glasba
Področja Eksperimentalna glasba, Inštrumentalna glasba, Sodobna kompozicija, Zvočni performans
Rojen/a Good Easter, Velika Britanija
Kraj, država bivanja Velika Britanija
Število del v arhivu 1
Poklic Petje / glas
Področja Zvočna instalacija, Poezija, Zvočni performans, Burleska / Kabare / Varieté, Transdisciplinarna umetnost, Stand-up komedija
Rojen/a Ottawa, Canada
Kraj, država bivanja Montréal, Canada
Število del v arhivu 6
Poklic Arhitektura, Produkcija, Scenografija
Področja Zvočni performans
Kraj, država bivanja Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Področja Biotehnološka umetnost, Zvočna umetnost, Video instalacija, Zvočni performans
Rojen/a 1975, Murska Sobota, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Zvočna umetnost, Zvočni performans
Rojen/a 1956, Buffalo, ZDA
Število del v arhivu 3