Seznam (Podrocje: In situ)

Področja In situ, Spletna umetnost
Rojen/a Québec, Canada
Kraj, država bivanja New York, ZDA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Poklic Kurator/kuratorka
Področja In situ, Intervencija
Rojen/a 1975, Romunija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Oblikovanje tekstilij
Področja In situ, Mešani mediji, Oblikovanje tekstilij, Oblikovanje nakita
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Koreografija, Produkcija, Režija
Področja In situ, Gibalno gledališče, Izrazni ples, Sodobni ples
Kraj, država bivanja Velika Britanija
Število del v arhivu 1
Področja In situ, Body art / Live art
Rojen/a Sarajevo, SFR Jugoslavija / SR Bosna in Hercegovina, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja London, Velika Britanija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 4
Poklic Kostumografija, Slikarstvo, Uredništvo
Področja In situ, Intervencija, Projektna umetnost, Relacijska umetnost, Umetniško raziskovanje, Umetnost v javnem prostoru
Rojen/a 1964, Novo Mesto, SFR Jugoslavija / SR Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 13
Poklic Kurator/kuratorka
Področja In situ, Intervencija
Rojen/a 1977, Slovaška
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1