Seznam (Leto: 1968)

Poklic Direktor/ica, Kurator/kuratorka, Produkcija
Rojen/a 1968, Canada
Kraj, država bivanja Montréal, Canada
Število del v arhivu 3
Poklic Petje / glas
Področja pisanje
Rojen/a 1968, Portland, ZDA
Kraj, država bivanja New York, ZDA
Število del v arhivu 0
Poklic Dramaturgija
Rojen/a 1968
Kraj, država bivanja Hrvaška
Število del v arhivu 2
Poklic Inštrumentalna glasba, Kompozicija
Področja Eksperimentalna glasba
Rojen/a 1968, Freiburg, Nemčija
Kraj, država bivanja Nemčija
Število del v arhivu 1
Poklic Petje / glas
Področja izobraževanje
Rojen/a 1968, Kranj, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Poljanska dolina, Slovenija
Število del v arhivu 1