Seznam (Poklic: Produkcija)

Poklic Dramaturgija, Koreografija, Kurator/kuratorka, Produkcija
Rojen/a 1976, Beograd, SFR Jugoslavija / SR Srbija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Poklic Koreografija, Produkcija, Režija
Rojen/a 1954, Kansas, ZDA
Umrl/a 2019, New York, ZDA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Kantavtorstvo, Kritika, Produkcija, Teorija
Rojen/a 1974, Berkeley, ZDA
Kraj, država bivanja ZDA
Število del v arhivu 0
Poklic Performans, Produkcija, Scenarij
Področja Performans, pisanje
Število del v arhivu 0
Poklic Direktor/ica, Kurator/kuratorka, Produkcija
Rojen/a 1968, Canada
Kraj, država bivanja Montréal, Canada
Število del v arhivu 3
Poklic Igra (gledališka/filmska), Produkcija, Režija, Pisatelj/ica
Področja Dokumentarni film, Blog, Satira
Rojen/a 1963, Rim, Italija
Število del v arhivu 1
Poklic Koreografija, Produkcija, Režija
Področja In situ, Gibalno gledališče, Izrazni ples, Sodobni ples
Kraj, država bivanja Velika Britanija
Število del v arhivu 1
Poklic Produkcija, Režija
Področja Hektivizem, Informacijska umetnost, Interaktivna umetnost, Spletna umetnost
Rojen/a Bergamo, Italija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 0
Poklic Kurator/kuratorka, Produkcija, Umetniško vodenje
Področja Predavanje
Rojen/a SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja München, Nemčija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 10
Poklic Direktor/ica, Igra (gledališka/filmska), Produkcija, Režija
Rojen/a N/A
Kraj, država bivanja Slovenija
Število del v arhivu 0
Poklic Kurator/kuratorka, Produkcija
Področja publicistika
Rojen/a 1975, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Število del v arhivu 10
Poklic Produkcija, Režija
Področja Dokumentarni film
Rojen/a 1973, Montréal, Canada
Kraj, država bivanja Canada
Število del v arhivu 1
Poklic Arhitektura, Produkcija, Scenografija
Področja Zvočni performans
Kraj, država bivanja Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Poklic Produkcija
Rojen/a Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Število del v arhivu 4
Poklic Igra (gledališka/filmska), Produkcija
Področja DJane
Rojen/a 1978, Cleveland, ZDA
Kraj, država bivanja New York, ZDA
Število del v arhivu 0
Poklic Dramaturgija, Produkcija, Režija
Število del v arhivu 0
Poklic Produkcija
Število del v arhivu 3
Poklic Kurator/kuratorka, Produkcija
Rojen/a 1974, Pulj, SFR Jugoslavija / SR Hrvaška, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Reka, Hrvaška
Število del v arhivu 2
Poklic Kritika, Produkcija, Teorija
Področja Predavanje, Burleska / Kabare / Varieté, Akcija, Participatorni performans, Predavateljski performans, Publicistika
Rojen/a Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 6