Seznam (Podrocje: Medijsko slikarstvo)

Področja Medijsko slikarstvo, Sodobno slikarstvo, Veduta
Rojen/a 1973, Ljubljana, SFR Jugoslavija / Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Figurativno slikarstvo, Medijsko slikarstvo, Sodobno slikarstvo
Rojen/a 1974, Slovenj Gradec, SFR Jugoslavija / Slovenija
Kraj, država bivanja Slovenj Gradec, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2