Seznam (Leto: 1974)

Poklic Kurator/kuratorka, Umetniško vodenje
Področja Hektivizem, Artivizem, Intermedijski festival
Rojen/a 1974, Rim, Italija
Kraj, država bivanja Berlin, Nemčija
Število del v arhivu 3
Rojen/a 1974, Helsingborg, Švedska
Kraj, država bivanja Bukovje, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Režija
Področja Animacija, Celovečerni film, Kratki film
Rojen/a 1974, Montelimar, Francija
Kraj, država bivanja Velika Britanija
Število del v arhivu 1
Poklic Kantavtorstvo, Kritika, Produkcija, Teorija
Rojen/a 1974, Berkeley, ZDA
Kraj, država bivanja ZDA
Število del v arhivu 0
Poklic Režija
Rojen/a 1974, Dunaj, Avstrija
Kraj, država bivanja Avstrija
Število del v arhivu 1
Področja Ilustracija, Eksperimentalna glasba
Rojen/a 1974, Slovenj Gradec, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Bele vode nad Šoštanjem, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Inštrumentalna glasba
Rojen/a 1974, Langevåg, Norveška
Število del v arhivu 0
Področja Figurativno slikarstvo, Medijsko slikarstvo, Sodobno slikarstvo
Rojen/a 1974, Slovenj Gradec, SFR Jugoslavija / Slovenija
Kraj, država bivanja Slovenj Gradec, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Poklic Kurator/kuratorka, Produkcija
Rojen/a 1974, Pulj, SFR Jugoslavija / SR Hrvaška, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Reka, Hrvaška
Število del v arhivu 2
Področja Sodobno slikarstvo
Rojen/a 1974
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Koreografija, Plesna pedagogika
Rojen/a 1974, Celje, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 4