Seznam (Podrocje: Figurativno slikarstvo)

Področja Figurativno slikarstvo
Rojen/a Francija
Kraj, država bivanja Lyon, Francija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Figurativno slikarstvo, Sodobno slikarstvo, Slikanje živali
Rojen/a 1971, Sevnica, Slovenia
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Figurativno slikarstvo, Stensko slikarstvo
Rojen/a 1967, Yorkshire, Velika Britanija
Kraj, država bivanja London, Velika Britanija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Poklic Slikarstvo
Področja Figurativno slikarstvo, Modernistično slikarstvo, Portretno slikarstvo
Rojen/a 1913, Kranj, Avstro-ogrska monarhija / Slovenija, Slovenija
Umrl/a 18. marec 1967, Ljubljana, Jugoslavija, Slovenija, Slovenija
Kraj, država bivanja Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 5
Področja Figurativno slikarstvo, Medijsko slikarstvo, Sodobno slikarstvo
Rojen/a 1974, Slovenj Gradec, SFR Jugoslavija / Slovenija
Kraj, država bivanja Slovenj Gradec, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2