Seznam (Podrocje: Slikanje živali)

Področja Figurativno slikarstvo, Sodobno slikarstvo, Slikanje živali
Rojen/a 1971, Sevnica, Slovenia
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Slikarstvo
Področja Abstraktno slikarstvo, Slikanje živali
Rojen/a 1947, Ljubljana, Slovenija
Kraj, država bivanja Ulica agrarne reforme 15, Koper, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2