Seznam (Leto: 1971)

Področja Apropriacija, Intervencija
Rojen/a 1971, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Rojen/a 1971, New York, ZDA
Kraj, država bivanja Santa Monica, ZDA
Število del v arhivu 1
Rojen/a 1971, Ruska federacija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Področja Figurativno slikarstvo, Sodobno slikarstvo, Slikanje živali
Rojen/a 1971, Sevnica, Slovenia
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Koreografija
Rojen/a 1971, Canada
Kraj, država bivanja Berlin, Nemčija
Število del v arhivu 3
Poklic Interdisciplinarna sodobna umetnosti
Rojen/a 1971, Beograd, SFR Jugoslavija / SR Srbija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Beograd, Srbija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Poklic Umetniško vodenje, Uredništvo
Področja Animacija, Strip
Rojen/a 1971, Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Poklic Filmska animacija, Inštrumentalna glasba, Petje / glas
Področja Ilustracija, Strip, Burleska / Kabare / Varieté
Rojen/a 1971, Caldwell, ZDA
Kraj, država bivanja Savannah, ZDA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Poklic Igra (gledališka/filmska), Ilustracija
Področja Body art / Live art
Rojen/a 1971
Kraj, država bivanja Amsterdam, Nizozemska
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Področja Fotografski projekt / serija
Rojen/a 1971, Seoul, Republika Koreja (Južna)
Kraj, država bivanja Berlin, Seoul
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2