Seznam (Podrocje: Javna intervencija)

Poklic Igra (gledališka/filmska), Kurator/kuratorka
Področja Akcija, Javna intervencija
Kraj, država bivanja New York, ZDA
Število del v arhivu 3
Področja Sodobna fotografija, Oblikovanje tekstilij, Ulični performans, Javna intervencija
Rojen/a 1976, Krakow, Poljska
Kraj, država bivanja Ludwigsburg, Nemčija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Področja Leposlovje, Eksperimentalni video, Trajajoči performans, Javna intervencija
Kraj, država bivanja London, Velika Britanija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 7