Seznam (Poklic: Koreografija)

Poklic Igra (gledališka/filmska), Koreografija
Področja Sodobni ples
Kraj, država bivanja Velika Britanija
Število del v arhivu 1
Poklic Dramaturgija, Koreografija, Kurator/kuratorka, Produkcija
Rojen/a 1976, Beograd, SFR Jugoslavija / SR Srbija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Poklic Koreografija, Produkcija, Režija
Rojen/a 1954, Kansas, ZDA
Umrl/a 2019, New York, ZDA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Igra (gledališka/filmska), Koreografija, Režija
Rojen/a 1970, Nemčija
Kraj, država bivanja Nemčija
Število del v arhivu 1
Poklic Koreografija, Kurator/kuratorka, Režija
Rojen/a 1969, München, Nemčija
Kraj, država bivanja Amsterdam, Nizozemska
Število del v arhivu 1
Poklic Igra (gledališka/filmska), Koreografija, Režija
Kraj, država bivanja Montréal, Canada
Število del v arhivu 2
Poklic Koreografija
Rojen/a N/A, Bugojno, Bosna in Hercegovina
Kraj, država bivanja Dresden, Nemčija
Število del v arhivu 1
Poklic Koreografija
Področja Burleska / Kabare / Varieté, Plesni performans, Konceptualni ples, Sodobni ples, Plesna pedagogika
Rojen/a 1969, Novo Mesto, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 5
Poklic Koreografija, Ples, Režija
Področja ,
Rojen/a 1965
Število del v arhivu 0
Poklic Koreografija, Oblikovanje maske
Področja Burleska / Kabare / Varieté, Performativno gledališče, Satira
Rojen/a 2013, Ljubljana, Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Število del v arhivu 4
Poklic Koreografija, Produkcija, Režija
Področja In situ, Gibalno gledališče, Izrazni ples, Sodobni ples
Kraj, država bivanja Velika Britanija
Število del v arhivu 1
Poklic Koreografija, Ples
Področja
Rojen/a 1938, Ljubljana, Slovenija
Umrl/a 1999, Ljubljana, Slovenija
Število del v arhivu 0
Poklic Koreografija, Ples
Rojen/a 1973, Novo mesto, Slovenija
Kraj, država bivanja Slovenija
Število del v arhivu 0
Poklic Koreografija, Petje / glas
Rojen/a Portugalska
Število del v arhivu 1
Poklic Koreografija
Rojen/a 1948, Ražanj, Srbija
Število del v arhivu 3
Poklic Koreografija
Področja Gibalno gledališče, Moderni ples, Sodobni ples
Rojen/a 1959, Odense, Danska, Danska
Število del v arhivu 1
Poklic Koreografija, Performans, Ples
Področja Plesni performans, Trajajoči performans, Vztrajnostni performans, Sodobni ples, Plesna pedagogika
Rojen/a 1978, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 6
Poklic Koreografija
Področja Vztrajnostni performans, Plesna improvizacija, Sodobni ples, pisanje
Kraj, država bivanja Belgija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Poklic Koreografija, Ples, Teorija
Področja Dokumentarno gledališče, Sodobni ples, Teorija, Filozofija, Interdisciplinarna umetnost, Pedagogika
Rojen/a 1978, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 4
Poklic Koreografija
Področja Sodobni ples
Rojen/a 1970, ZDA
Kraj, država bivanja Seattle, ZDA
Število del v arhivu 3
Poklic Koreografija, Petje / glas
Področja Novomedijski performans, Plesni performans
Kraj, država bivanja Velika Britanija
Število del v arhivu 1
Poklic Koreografija
Rojen/a 1971, Canada
Kraj, država bivanja Berlin, Nemčija
Število del v arhivu 3
Poklic Koreografija
Področja Koreografija kot razširjena praksa, Participatorna koreografija, Sodobni ples, Plesna pedagogika
Rojen/a 1973, Ptuj, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Poklic Koreografija
Rojen/a 1955, Johannesburg, Južna Afrika
Število del v arhivu 1
Poklic Koreografija, Ples
Področja Izrazni ples, Moderni ples, Sodobni ples
Rojen/a 1962, Ptuj, Slovenija
Kraj, država bivanja Slovenija
Število del v arhivu 1
Poklic Koreografija, Teorija
Področja Sodobni ples
Kraj, država bivanja Francija
Število del v arhivu 4
Poklic Koreografija
Področja Konceptualni ples, Koreografija kot razširjena praksa, Odprto delo, Participatorna koreografija, Sodobni ples, Pedagogika
Rojen/a 1975, Kranj, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Slovenija
Število del v arhivu 4
Poklic Koreografija, Ples, Režija, Umetniško vodenje
Področja Predavateljski performans, Plesni performans, Vztrajnostni performans, Konceptualni ples, Sodobni ples
Rojen/a 1978, Ljubljana, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 5
Poklic Koreografija, Ples
Področja ,
Rojen/a 1978, Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Število del v arhivu 0
Poklic Koreografija, Ples
Rojen/a 1967, Ljubljana, Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Število del v arhivu 0
Poklic Koreografija, Performans, Petje / glas, Ples
Področja Eksperimentalna glasba, Vokalna glasba, Glasovni performans, Sodobni ples
Rojen/a 1979, Ljubljana, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Poklic Koreografija, Ples
Področja Izrazni ples, Konceptualni ples, Plesna improvizacija, Sodobni ples, Plesna pedagogika
Rojen/a 1978, Maribor, Slovenija
Kraj, država bivanja Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 5
Poklic Koreografija, Mentorstvo, Performans, Ples
Področja Izrazni ples, Plesna improvizacija, Sodobni ples, Plesna pedagogika
Rojen/a 1981, Ljubljana, Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 6
Poklic Koreografija, Plesna pedagogika
Rojen/a 1974, Celje, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 4