Seznam (Podrocje: Sodobno slikarstvo)

Področja Sodobno slikarstvo, Veduta
Rojen/a 1988, Kranj, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Leipzig, Nemčija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Poklic Slikarstvo
Področja Sodobno slikarstvo, Apropriacija, Profesor (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana)
Rojen/a 1973, Ljubljana, SFR Jugoslavija / Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Področja Freska, Krajinsko slikarstvo, Sodobno slikarstvo, Veduta
Rojen/a 1979, SFR Jugoslavija / Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Figurativno slikarstvo, Sodobno slikarstvo, Slikanje živali
Rojen/a 1971, Sevnica, Slovenia
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Sodobno slikarstvo
Rojen/a 1988, Ljubljana
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Področja Medijsko slikarstvo, Sodobno slikarstvo, Veduta
Rojen/a 1973, Ljubljana, SFR Jugoslavija / Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Figurativno slikarstvo, Medijsko slikarstvo, Sodobno slikarstvo
Rojen/a 1974, Slovenj Gradec, SFR Jugoslavija / Slovenija
Kraj, država bivanja Slovenj Gradec, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Področja Sodobno slikarstvo
Rojen/a 1974
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1